Rehabilitering

Efter skada, sjukdom, operation eller liknande är det viktigt att hunden får hjälp med att bygga upp sin muskulatur på ett korrekt sätt. Annars ökar risken för felbelastning, överansträngning och på sikt nya skador.

Vi jobbar utefter hundens förutsättningar och strävar efter att återfå normal funktion, styrka och rörlighet. Med hjälp av olika behandlingsmetoder hjälper vi hunden att åter bygga upp sin muskulatur och rörlighet.

1:a besök/behandling av hundfysioterapeut, 650kr

Rehabilitering av hunden är ett komplement till veterinärvården.

Tillsammans med dig som djurägare lägger vi upp en träningsplan som passar er.
När vi jobbar med rehabilitering sker det ofta i samråd med veterinär och anpassas efter hundens tillstånd och utvecklingskurva.

Vi använder oss bla av:
Water Walker sk. vattentrask, vibrationsplatta, balansträning, smärtlindrande behandling, massage, stretching, laser, muskeluppbyggande träning och neuromuskulär träning.

Vi jobbar med
– muskulatur & styrka
– koordination & balans
– uthållighet

När du får en remiss på rehabilitering från din veterinär, så täcker försäkringsbolagen rehabiliteringskostnaderna helt eller delvis, beroende på bolag och typ av försäkring, hör med ditt försäkringsbolag vad som ingår. Be veterinären skriva på remissen att rehab ska utföras på Tasspalatset.

Jourtider
Tid efter ordinarie arbetstid. Under jourtid debiteras 800kr/besök på Tasspalatset.

Avbokning ska ske senast kl 16.00 dagen före annars debiteras 800kr.

Har ni frågor, välkomna att ringa 0793-404236 eller skicka ett mail till rehab@tasspalatset.se //Jessica Axelsson

Balansträning

Massage

Vattentrask

Personlig Tränare

Cirkel Tränings Ledare

Personlig Tränare Vattentrask

MedlemsFörbund